Tabela 1 przedstawia charakterystykę przeżywał noś ci samic myszy C57BL/6, mieszańców BALB/c x C57BL/6 oraz BALB/c, którym przeszczepiono szyszynki odpowiednio w wieku 16, 19 i 22 miesięcy. Wszystkie zwierzęta z grupy kontrolnej zmarły przed upływem 26 miesięcy, podczas gdy kilkoro zwierząt z szyszynką przeszczepioną do grasicy przeżyło 31 miesięcy. Stwierdzono również znaczące wydłużenie życia we wszystkich trzech grupach z przeszczepami. Jak przedstawiono w tabeli 1, wartości p dla grup z przeszczepami szyszynki z porównaniu z grupami kontrolnymi wynosiły od 0,01 do 0,05, a spadek masy ciała nie wpływał na przeżycie.

Przeszczepienie szyszynki 3-miesięcznych syngenicznych dawców do grasicy 20-miesięcznych samców myszy C57BL/6 spowodowało znaczące wydłużenie ich życia. W tym badaniu, mimo że znamienna statystycznie różnica pomiędzy grupą z przeszczepionymi szyszynkami a grupą kontrolną oznaczała zwiększenie przeżycia tylko o 12 procent, bezwzględny czas przeżycia w grupie otrzymującej melatoninę przekraczał 810 dni, a jedno ze zwierząt (nie uwzględnione w końcowych obliczeniach) przeżyło nawet 1035 dni: podczas gdy w grupie kontrolnej czas przeżycia wynosił 747 dni. Błąd standardowy został przedstawiony na ryc. 4. Zmiany masy ciała nie wpływały na przeżywałność grupy z przeszczepionymi szyszynkami w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono efektu wydłużenia życia u zwierząt z grupy kontrolnej, którym przeszczepiono fragment kory mózgowej, odpowiadający rozmiarami szyszynce.

Wyniki tego badania w pełni potwierdziły nasze obserwacje, dotyczące samic myszy C57BL/6, BALB/cJ oraz mieszańców, których wyniki przedstawia tabela 1. Co najważniejsze, przeszczepy szyszynki wykonano w różnych grupach wiekowych: u myszy 16-, 19- i 22-miesięcznych. W niektórych przypadkach myszy z prze szczepami żyły dłużej o 4-6 miesięcy (mediana odpowiednio 4,2: 4,5 oraz ponad 6,5 miesiąca dłużej niż grupa kontrolna: tabela 1). Przeszczep szyszynki od młodych dawców do starych biorców powodował zwiększenie bezwzględnej przeży- walności odpowiednio o 17 proc., 21 proc. i 27 proc. (p 0,01 lub 0,05: tabela 1). biorcy, w 3 miesiące po transplantacji. Zarówno dawcą, jak i biorcą były pochodzące z chowu wsobnego, zgodne tkankowo myszy BALB/cJ. Identyczne wyniki uzyskano przeszczepiając szyszynki 6- i 20-miesięcznym biorcom.

Leave a Reply

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa