Wykorzystywaliśmy grupy młodych (w wieku 3-4 miesięcy) i starych (18-mie- sięcznych) samic myszy BALB/cJ, hodowanych w temperaturze 22°C i mających swobodny dostęp do granulek pożywienia oraz wody pitnej. Oświetlenie pomieszczeń było włączane o godzinie 7.00, a wyłączane o godzinie 19.00. Zwierzęta usypiano barbituranem Hexenalem (dawka 200 mg/kg). Górna część czaszki była dokładnie golona, a pole operacyjne odkażane 70-proc. etanolem, przy czym starano się nie podrażniać oczu. Skórę głowy rozcinano w płaszczyźnie strzałkowej w linii pośrodkowej na długości 10-12 mm. rozsuwając czepiec ścięgnisty i inne tkanki miękkie (zob. ryc. 1A). Aby uwidocznić szwy kości pokrywy: powierzchnia czaszki była płukana 5-proc. roztworem H2O2. a następnie suszona 70-proc. roztworem etanolu. Do unieruchomienia myszy i ustawienia głowy w odpowiedniej pozycji operacyjnej posługiwano się oryginalnym instrumentem stereotaktycznym, opracowanym w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej w Petersburgu.

Trójkątny fragment czaszki, znajdujący się na przecięciu szwów strzałkowego i potylicznego (ryc. 1A), wycinano przy pomocy dentystycznej maszyny do borowania, starając się nie uszkodzić kory mózgowej i móżdżku, leżących poniżej. Następne etapy operacji przeprowadzano przy użyciu mikroskopu operacyjnego: obracano głowę zwierzęcia wokół linii pośrodkowej w płaszczyźnie horyzontalnej i oddzielano fragment czaszki wraz z przylegającą do niego szyszynką, jej błonami i więzadłami. Krwawienie z zatok żylnych mózgu tamowano poprzez wielokrotne płukanie roztworem soli fizjologicznej i przykładanie płatków gazy aż do samoistnego ustania krwawienia. Więzadła szyszynki, połączone z oponą twardą i tworzące zatoki żylne mózgu, przecinano małymi nożyczkami, a następnie umieszczano fragment czaszki wraz z przylegającą szyszynką w ochłodzonej pożywce TC 199 (bez dodatku surowicy). Od myszy-dawców szyszynek można również uzyskać fragmenty pokrywy czaszki z anatomicznie położonymi przysadkami. Zawsze należy obejrzeć przeszczep kostno-szyszynko- wy pod mikroskopem, aby upewnić się, że nie uszkodzona szyszynka jest na właściwym miejscu (ryc. IB).

Tabela 1. Krzyżowe przeszczepianie szyszynek od zwierząt starych do młodych oraz odwrotnie u samic myszy BALB/cJ powoduje wydłużenie lub skrócenie czasu życia w standardowych warunkach laboratoryjnych a grupa liczba zwierząt rodzaj postępowania czas przeżycia (dni SE)

– A 30 „fałszywa” operacja 719 ± 32

– B 10 przeszczep „młodej” szyszynki staiym myszom 1021 ± 56

– C 10 przeszczep „starej” szyszynki młodym myszom 510 ± 36 a Młode (4-miesięczne) i stare (18-mlesięczne) samice BALB/c, pochodzące z chowu wsobnego, wykorzystywano jednocześnie Jako dawców l biorców nietkniętych szyszynek. Po oznakowaniu ucha myszy pozostawiano w spokoju do końca życia, co miesiąc odnotowując ich masę ciała. Przedstawione wyniki dotyczą dwóch identycznych eksperymentów, przeprowadzonych w ciągu trzech iat

Leave a Reply

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Archiwa